Hallo, ik ben Anne Elisabeth

In dit leven op zoek naar 'Puurheid en Waarheid'.

- Een leven van simpele eenvoud eigenlijk ...

Meer dan 30 jaar gecombineerde ervaring en expertise!


- Dit doe "ik" vanuit vier kernwaarden

man die zich bevrijd van slachtofferschap

Herstellen

Onbewust nemen we trauma’s en patronen uit onze kindertijd en opvoeding mee. Vanuit 'de gave van afstemming' en omdat mijn ziel alles van pijnlijke, psychische verwondingen en wonden die te maken hebben met 'bestaansrecht' afweet, leidt dit er juist toe dat ik anderen kan helpen in soortgelijke situaties. Als een uitstekende vroedvrouw help ik mensen bij hun 'wedergeboorte' om zo te heelen van oude trauma’s, op een fundamenteel niveau patronen te kunnen doorbreken.

je intelligentie efficient inzetten

Zielsvermogen

Ik heb een ziel met een hoog ontwikkeld perspectief die aanvoelt wat nodig is in elke (crisis)situatie. Deze voelt ook zaken aan voordat ze gebeuren en de ziel van mensen waar hun kunnen bijsturen om voor verbetering te zorgen. Samen onderhouden 'we' een eigen lijntje met een 'universele bron' en helpen je van daaruit te verbinden met je hogere zelf = je eigen bron van kennis en wijsheid. Dit biedt inzichten vanuit een ander perspectief. Ik werk vanuit het eigen wilsvermogen, een gegronde spiritualiteit, en in een belangrijk evenwicht met mijn ratio. Dus met beide voetjes op de grond!

Krachtig

Mijn bewogen verleden waarin ik niet gespaard bleef van pijn, verdriet en woede, heeft mij niet klein gekregen. Ik heb me bevrijd uit de ketens van het slachtofferschap. Het was een belangrijke leerschool en vormt ook vandaag nog een sterke fundering van waaruit ik werk om anderen te helpen. Namelijk kracht inzetten om je eigen koers te gaan durven varen vanuit de diepe eigen overtuiging. Uiteraard hebben de opleidingen en trainingen ook geholpen om een kader te creëren voor een professionele hulpvorm.

onbewust trauma herstellen

Intelligentie

Door mijn "buitengewone intelligentie": hoog analytisch vermogen met creativiteit en razend snel causaal denken, kan ik de verbanden van het probleem/belemmering én de oplossing gelijktijdig 'zien'. Het geeft me de mogelijkheid om via een onafhangkelijke visie jouw toekomstige mogelijkheden te verhelderen. Zonder te oordelen verzamel ik tijdens het (intake) gesprek informatie over jou en wat je onbewust drijft en analyseer je situatie. Ik bied je inzichten die helpen om meer autonomie over je leven te krijgen, en leer je te vertrouwen op je 'eigen bronnen en waarden' i.p.v. je te verlaten op die van anderen.

werken vanuit het zielsvermogen

Mijn Persoonlijkheid

Ik ben een zachte, artistieke, romantische en veranderlijke ziel, die onafhankelijk, bijzonder en anders is dan anderen....


  • Bij mij gaat alles over wat met 'relateren' te maken heeft: in harmonie komen en in harmonie te leven met je naaste(n). Door vanuit de 'verschillen' op zoek te gaan naar 'gemeenschappelijkheden.' Van daaruit een begrijpbare en of een 'verenigbare' communicatie op te starten.
  • Evenwicht, schoonheid, liefde, familie, en nog verdergaand; verantwoordelijkheden naar elkaar, verliefdheden, huwelijksproblemen, echtscheidingen, erfenissen...bemiddelen naar vervulbare wensen.
  • Universeel daarin iets aparts laten zien en brengen, door mensen te leren om liefde en hulp onvoorwaardelijk te kunnen geven. Dus niet met stilzwijgende, stille verwachting er iets voor terug te krijgen.
Anne Elisabeth in harmonie op de top van de christoffelberg curacao

DE INSPIRATIE NAAR MIJN MISSIE

Door Anne Elisabeth

Anne Elisabeth vertelt over de inspiratie naar haar missie

- Als jong volwassene heb ik, Anne Elisabeth, het 'etiket' ADD opgeplakt gekregen. Omdat ik er zogenaamde kenmerken en symptomen van zou vertonen. Er werd echter niet "dieper" gekeken waardoor ik helemaal vastliep...

Ik werd als kind/jong volwassene 'raar en niet-normaal' ervaren, was een wijsneus, constant in 'beweging' en 'te' in mijn gevoelens en emoties. Bij geboortes en sterfgevallen geraakte (en nog altijd) ik emotioneel sterk in de war! Mensen voelden zich vaak geconfronteerd en overrompeld omdat ik altijd 'de vinger wist te leggen op de zere plek'. Hiermee kon ik onbewust en ongewild de ander(en) kwetsen, wat vaak leidde tot een boze reactie. Terwijl dat voor mijzelf helemaal niet zo aanvoelde omdat ik de oprechte bedoeling had deze mensen te willen helpen!

Toch begon ik door al deze negatieve ervaringen aan mijzelf te twijfelen en mezelf als een buitenbeentje te beschouwen. Net alsof ik van een andere planeet kwam. Hierdoor is mijn schooltraject deels fout gelopen, en ben ik ook door moeilijke situaties en negatieve ervaringen in mijn leven, in de persoonlijke groei belemmerd geweest. Wat in een later stadium van mijn leven, allemaal heeft geleid tot het isoleren van mezelf, alsook 'de wereld om me heen', dit uit 'angst' om de andere(n) te kwetsen.

Maar met de ondersteuning van efficiënte hulpvormen en door opnieuw te gaan studeren, heb ik op de toenmalige leeftijd van 48 jaar, het etiket kunnen loskoppelen van mijn persoonlijkheid. Daarmee heb ik ruimte en kansen gecreëerd om me op mijn eigen manier te kunnen ontwikkelen en mijn leven bewuster vanuit een andere invalshoek te kunnen herzien.

Conclusie: Als kind en jongvolwassene miste ik gewoonweg (levens)wijsheid (= emotioneel bewustzijn), de onderbouwing en de tactieken vanuit mijn rationeel vermogen, om van wat ik: Vanuit 'empathie' aanvoelde of bedoelde, op een 'compassievolle manier' te kunnen communiceren. Hierbij kreeg ik ook 'dé verheldering', dat de zogenaamde 'boze' reacties van de mensen om me heen 'angst' waren.

Deze bewustwording kwam door 'mijn persoonlijk transformatieproces' en ook bij toeval, omdat ik op een zeker moment symptomen van jong-dementie vertoonde, echter na dieper onderzoek bleek dit een "bore-out" te zijn en heeft een Professor dr. Neuropsychologie mij geholpen mijn levenspuzzel te leggen wat resulteerde in 'een dieper begrijpen van mezelf'.

Inderdaad, zoals ik altijd al zelf had aangevoeld ben ik WEL normaal! Alleen denk, voel en handel ik 'anders' dan de meeste mensen van de bevolking 😉, want ik:

  • Beschik over een hoog analytisch vermogen
  • Kan razendsnel causaal (associatief) denken
  • Beleef emoties extra intens
  • Heb een (extra)groot rechtvaardigheidsgevoel
  • En dat in combinatie met een sterk ontwikkelde intuïtie en ziel.

Ik zie het een beetje zoals een in elkaar versmolten persoonlijkheid die onderzoekend, behulpzaam en oplossingsgericht is vanuit een 'sterke intuïtie en opgebouwde wijsheid'. Wat kan leiden tot een contradictie in mijn denken en zijn, maar me wel tot een uniek wezentje maakt. Daarom ben ik geneigd om veel te analyseren, processen en functies te bestuderen, ook nog eens alles te overdenken en nog eens te overdenken, en met elkaar te vergelijken en te verbinden. Ik moet je niet vertellen dat mijn hoofd eigenlijk nooit stil staat en het voor mij belangrijk is om structuur binnen de chaos te kunnen creëren, zonder te raken aan mijn logisch & creatief denken, en mijn sterke intuïtie hierbij niet te negeren!

Voor mensen zoals ik:

Met 'een buitengewone intelligentie' en ook een 'hoogontwikkelde ziel' = 'logisch denkend in combinatie met buitenzintuiglijke methodieken', is er niet echt een eenduidige, gerichte hulpvorm. Omdat men mensen zoals mij, niet echt 'in een hokje' kan plaatsen!

Of je vindt bij 'alternatieven en mediums' hulp, die als kind en jongvolwassene vaak op mijn pad gezet zijn. Die hebben me bewuster gemaakt van mijn 'paranormale gave'. Zelf bleef ik over deze zogenaamde gave heel sceptisch en hierbij 'ontkennen en onderdrukken'. Ik zocht ook hulp bij psychologen of gespecialiseerde artsen, waarbij de Professor dr. Neuropsychologie bij mij in een latere fase van mijn leven, voor een complete, bijkomende verrassende vaststelling zorgde. Namelijk: Ik heb (ook) een buitengewone intelligentie (hoog I.Q.)

En zo ontdekte ik dé onderliggende oorzaak van mijn 'belemmering' bij het ontwikkelen van mijn (ziels)gave en talent! Het was mijn logisch denken dat geen 'verklaringen' vond voor de 'onzichtbare informatie' die ik verkreeg en hierbij niet op een 'begrijpbare manier' kon vertalen naar de mensen om me heen wat ik 'voelde of bedoelde'. Omdat het in de 'Westerse wereld' alleen een 'of of' verhaal is en geen 'en en' verhaal, bleef ik tot op een bepaald punt in mijn leven 'zoekende'. Tot ik instaat was om ZELF 'dé brug' tussen mijn zogenaamde 'rare brein en rare begaafdheid' eindelijk te bouwen, dit vanuit mijn nieuwe expertise en gecombineerde ervaring.😊

"Een goed evenwicht tussen mijn 'Gevoel en Verstand' is hierbij van uitermate belang om goed te kunnen functioneren in het dagelijkse leven"!

Dus, mijn hersenen zijn daadwerkelijk anders bedraad en ook mijn zintuigen zijn anders ontwikkeld dan bij de meeste mensen onder de bevolking. Het geeft me een "speciale begaafdheid" die ik kan zien als een 'last' of als een 'voordeel'? Bij de moeilijke situaties in mijn leven, had ik geen andere keuze dan er door heen te gaan. Maar ik heb door deze bewustwording wel de keuze hoe ik op nieuwe situaties/conflicten kan gaan reageren en te onderzoeken wat ik ervan kan leren!

Hierbij heb ik besloten om "mijn intelligentie" op een heel nieuwe manier te gaan benutten, met als bedoeling mijn eigen waardesysteem te bepalen en te gaan leven. "Een interactie te creëren tussen mijn hoogste zielskwaliteit in mijn binnenwereld en nieuw te scheppen structuren in de buitenwereld." Hiermee uitdrukking te geven aan mijn 'gave' en het 'wezenlijk talent' van mijn ziel!

Wetende dat ik hiermee een unieke weg in ga, een weg die door niemand ooit is gegaan en ik zelf moet gaan plaveien. 'Los' van alle culturen en van alle invloeden van de omgeving. In de hoop hiermee te gaan uitgroeien tot een uniek, zelfscheppend en bewust individu met de focus op liefdevolle relaties en samenwerkingen waarbij ik veel heb te bieden.

Hierbij heb ik het over de hoogste vorm van relateren, verfijnde communicatie en over de grote kracht om op een volwassen manier de relatie aan te gaan met de werkelijkheid! Omdat ik diep in mijn ziel, zelf alles weet over de 'beperkingen EN mogelijkheden' van een relatie, en ik ook in de sterke overtuiging ben dat: Als je gaat werken op de diepere lagen van een relatie (die met zichzelf en of anderen), en hierbij mensen gaan ondersteunen op hun eigen tempo, kracht en energie, dezen wel degelijk in staat zijn om eigen oplossingen te kunnen creëren voor hun problemen en of negatieve situaties!

- Anne Elisabeth Haentjens.

Begrijpbare communicatie

Diploma's

2,5 jarige opleiding - afgestudeerd in oktober 2021
Psychognoom

- Academie voor Gelaat- & Karakterkunde te Sittard Nederland

2 jarige opleiding - afgestudeerd in december 2017
Energetisch Therapeut 

- Opleidingscentrum Kersten te Maastricht Nederland

Vakkennis Anne Elisabeth Haentjens

Certificaten

Laats behaalde certificaat: Basis opleiding als erkend Bemiddelaar

Maart 2024

Bij Mediation Instituut Vlaanderen (MEDIV - GENT)

Docenten: Anouk Moors en Sandra Swers

2016 - 2024
Interesse in mijn afgelopen studietraject als (erkend)Energetisch Therapeut, behaalde certificaten - vakkennis?


Hier kan je er alles over lezen...

unsplash