Over Praktijk Sawadi

Onze doelstelling is zelfontplooiing

Wij verstaan je noden!

Namelijk niet iedereen met een (niet klinische) depressie, burn-out, DSM-etiket (trans)diagnose, enz. voelt zich ondersteunt bij een (klinisch) psycholoog, coach, trainer of alternatieve begeleiding. En niet iedereen heeft baat bij medicaties zoals: Rilatine, Dopamine-antagonisten of Angstverminderende-medicatie, enz.


Alles is afhankelijk van de situatie, karakterkenmerken, bewegelijkheid, doelstelling, onderliggende redenen en oorzaken, verwachtingen, enz.

Onze Missie

Iedereen een kans te geven op een efficiënte hulpvorm!

Tegenwoordig zijn er veel behandelingstrajecten, therapieën en begeleidingsvormen. Bij de opstart van deze welzijnspraktijk, heeft Praktijk Sawadi er bewust voor gekozen om uit te groeien naar een 'transformatie concept' dat zich richt naar mensen die:


Op zoek zijn naar een hulpvorm die ondersteuning biedt waarbij hun de verantwoordelijkheid bij zichzelf mogen leggen om verandering en vooruitgang te brengen in hun (lichaams)klachten, symptomen, (negatieve)situaties en of problemen' zoals:


 • (pijn)Klachten/symptomen vertonen vanuit een onderliggend, onverwerkt, emotioneel en/of (niet klinisch)psychisch oorzakelijk verband.
 • Diegenen die op zoek zijn naar hun potentieel, authentieke zelf achter een DSM- (trans)diagnose, enz. Om er uit te kunnen leren i.p.v. deze perse te 'compenseren' of te gaan 'bestrijden'.
 • ZELF op een onafhankelijke manier verbetering willen brengen in hun (negatieve)situatie, burn-out, (niet klinische)depressie, (lichaams)klachten, enz. Hierbij door inzichten en bewustwording leiden tot 'een beter begrijpen' van hun situatie. 


Wij willen kansen creëren om mensen op een creatieve manier met gevoelens en problemen te kunnen en mogen laten omgaan! Anne Elisabeth gaat hierbij een 'ondersteunende' rol innemen en structuur geven. Met als doel: 'Inzichten te geven die tot een betere levenskwaliteit leiden, zonder dat mensen daarvoor perse op zoek moeten gaan naar een 'etiket' (DSM-), diagnose of voor het mentaal welzijn 'te snel en te vaak' worden doorverwezen naar professionele hulp zoals een Psycholoog of Psychiater'.


We richten ons hier specifiek naar mensen die zich afvragen:


 • 'Waarom' is het hun overkomen? En 'Hoe' kunnen ze er uit leren om op een duurzame manier en volgens hun eigen noden, ZELF te kunnen herstellen wat is fout gelopen.
 • 'Waarom' handelen, denken en voelen ze hun anders dan de meeste mensen onder de bevolking? Hierover informeren zodat men 'het beter kan begrijpen'! En 'Hoe' kunnen ze er op hun EIGEN manier mee omgaan? Waardoor hun levenskwaliteit verbetert zonder dat ze zich moeten gaan aanpassen, veranderen en/of compenseren van wat er zogenaamd niet is?
 • Of hun problemen/belemmeringen ook kunnen zien als een kans om persoonlijk te kunnen groeien en hierbij openstaan voor een transformatie proces, waarbij de zaken niet perse hoeven opgelost te worden of te genezen. Maar wel volgens hun eigen belang en noden, ZELF te kunnen 'herstellen'.


Samengevat: Wat is het oorzakelijk verband van (lichamelijke) klachten/symptomen, aandoeningen zoals burn-out/niet klinische depressie en hoe kunnen ze daar ZELF, van binnenuit, verbetering in brengen door het inzetten van hun eigen potentieel? Dit volgens hun EIGEN manier van handelen, denken en voelen. En blijkbaar die mensen kunnen maar weinig terecht bij de bestaande hulpvormen, omdat hun meer gericht zijn naar het (moeten) bestrijden, genezen of compenseren van (gekende) symptomen, klachten of aandoeningen. En niet naar het ZELF mogen/kunnen 'herstellen vanuit de eigen wil'. Of hierbij een 'geaccepteerde omgangsvorm' aanleren voor hun opgelopen trauma('s), 'anders zijn', bijsturen naar hun authentieke zijn, enz.

Lees meer over hoe we jou kunnen ondersteunen. Via: Lichaamsbehandelingen en Counseling

Onze bedoeling?


Mensen op een warme & creatieve manier centraal te laten staan.


Door het uitwisselen van inzichten en de zin om op zoek te gaan naar de diepere bedoeling om iemand "zijn manier van voelen, handelen en denken" te kunnen begrijpen, komen we heel wat te weten:

 • Wie heeft er het meeste ‘last’ van de zogenoemde tekortkomingen - belemmering bij sociale interacties - moeilijk kunnen functioneren in het dagelijkse leven? De persoon waar het om gaat of de omgeving?
  mensen op een warme manier ontvangen
  • Wordt de persoon waar het om gaat er angstig of onzeker van en heeft die de behoefte om deze te kunnen omkaderen?

  ˃ Door een (DSM)-diagnose te verkrijgen, worden ernstige problemen vermeden!

  • Of is het de omgeving die hun angsten en zorgen projecteren en zo verwachtingen creëren naar de zogenaamde 'tekortkomingen' van de persoon om wie het gaat?

  ˃ Het op zoek gaan naar 'gemeenschappelijkheden', kan interessanter zijn dan naar al die 'verschillen'. En in plaats van tijd en energie te verspillen aan wat zogenaamd 'gecorrigeerd of gecompenseerd' moet worden, kan je zich ook richten op het aanwezige potentieel in ieder persoon of aanwezige moment...

  een bloem die kan groeien op een rots

  Wist je dat?


  • Omgevingsfactoren en of ervaringen tijdens de levensloop er voor zorgen dat er kenmerken en eigenschappen worden toegevoegd aan het kind waar dit kind van nature niet over beschikt?


  • Het gedrag van een persoon van zichzelf kan veranderen? Zonder dat deze het gevoel heeft omdat het 'moet', er ook belangrijke verbeteringen kunnen ontstaan? Dit kan zijn door:

  ˃ Veranderen van school - studierichting - jobinvulling

  ˃ Andere opvoedingsstijl

  ˃ Interne organisatie binnen de leef- of werkomgeving

  ˃ Kansen krijgen om creatief te mogen omgaan met 'belemmeringen', 'gevoelens' enz.


  • Lees hier hoe we je hierbij 'anders kunnen leren zien'

  Wat doet praktijk Sawadi NIET?

  - Het stellen van een diagnose.

  - Werken vanuit een 'externe' begeleiding, via de gebruikelijke, alternatieve of voorgeschreven hulpvormen zoals:

  ˃ Mensen bijstellen met medicatie.

  ˃ Instaan voor het aanbieden van een oplossing, begeleidend stappenplan, doelstelling of soortgelijk.

  ˃ (pijn)Klachten/symptomen die ontstaan zijn vanuit een klinisch aspect gaan behandelen.

  Waarom niet?

  - Omdat we geen arts zijn, en er voor al deze genoemde doelgroepen ook al vele gerichte, efficiënte hulpvormen bestaan zoals:

  ˃ Psychiater, Psycholoog, Kinesist, afgestemde medicatie, enz.

  ˃ Gerichte centra en praktijken zoals: Pijnklinieken en groepspraktijken bestaande uit gespecialiseerde Artsen/Gekwalificeerde medewerkers.

  ˃ 'Alternatieven' voor de bestaande geneeskunde en begeleidingsvormen zoals: Alternatieve therapievormen/geneeswijzen, Ervaringsdeskundigen, Coaches, Trainers, enz.


  Alle hierbij vermelde hulpvormen zijn efficiënt gericht naar de mensen die de oplossing 'buiten zichzelf' willen gaan zoeken en baat hebben bij 'Wie/Wat' hun hierbij kan helpen?


  Maar voor wie de oplossing binnen zichzelf wilt gaan zoeken, een betere 'omschrijving' vinden van hun klachten/symptomen, zijn deze hulpvormen te beperkt en blijven 'zoekenden' in een vicieuze cirkel hangen. 

  Efficiënte

  hulpverlening?

  Alles wordt bepaald door je bedoeling en karakter.


  Ben jij afhankelijk of onafhankelijk?

  Ben jij onafhankelijk?

  Dan heb je 'zelfinzicht' nodig om jezelf te kunnen sturen in je persoonlijke ontwikkeling!

  Ben jij afhankelijk? Dan heb je steun of hulp nodig van anderen om te kunnen overleggen bij je problemen. We verwijzen je graag door naar een efficiënte hulpvorm.

  unsplash