Vraag een specialist voor ondersteuning

Anne Elisabeth is een gediplomeerd Therapeut. Gespecialiseerd in het 'authentieke zijn' van mensen.

Persoonlijke getuigenis en ervaring van Anne Elisabeth.


Het is belangrijk "jezelf te leren kennen!"


Als je jezelf niet goed genoeg kent, komen er twijfels over je eigen mogelijkheden en capaciteiten die sterk gevoed worden door een omgeving die hoge (onduidelijke) verwachtingen van je heeft. Je zal hierbij in een later stadium van je leven via je studies en of werk deze verwachtingen gaan compenseren met als doel: 'Je te vereenzelvigen en een bron van aanzien te kunnen vormen'. Door jezelf (onbewust) te blijven bewijzen naar de 'andere(n)', in de hoop om zo je bestaansrecht te kunnen manifesteren.

En wat doe je dan?

  • Je gaat je aanpassen om aan de verwachtingen (van anderen) te voldoen. Je toont je aan de buitenwereld volgens wat je kent, zoals jou is aangeleerd, te 'overleven', meedoen met de maatschappij! Maar niet weten hoe je kunt 'leven' vanuit de EIGEN normen en waarden?
  • Je laat je 'sturen', soms al vanuit je vroegste jeugdjaren, waarbij je zich een leven laat aanpraten waarin je vooral niet moet proberen je 'eigen verlangen(s)' te 'bevredigen'.
  • Veel sussen en vleien. Je 'verstand wilt dit', en je 'gevoel wilt dat'. Maskeren van je onderliggende schroom en kwetsbaarheid. Anderen helpen om zelf anoniem te blijven.
  • Voor jezelf de lat heel hoog leggen en je hiermee de eigen talenten en gaven laat liggen! 
  • Blijven zoeken naar de 'omschrijving' van je zogenaamde 'anders' zijn omdat je niet past in de 'normen en waarden' van de huidige maatschappij.

Hoelang ga jij jezelf nog verborgen houden?

Je 'aardse bezit' bereik je met hulp van 'anderen' uit je leef- en of werkomgeving. Maar je 'zielsbezit', daar zorg jij zelf voor!

- Anne Elisabeth Haentjens

Hoe 'Anders' zien'?


Door "tegendraads en vernieuwend te denken" bij DSM-etiketten & (trans)diagnostiek.


Waarom zien we het bij Praktijk Sawadi anders?

Er is al veel 'gezegd' en 'geschreven' over diagnoses zoals depressie, burn-out of DSM-etiketten . 


Ook over transdiagnoses zoals perfectionisme of over de vaststelling van hoogbegaafdheid, enz. Ik, Anne Elisabeth heb zeker niet de bedoeling deze in twijfel te trekken, maar heb er zelf nog nooit 'de essentie' over teruggevonden en van sommige vaststellingen zoals hoogbegaafdheid is er zelfs nog niet echt eensgezindheid. Het baart me zorgen, omdat er tot nu toe geen overeenstemming is over al deze 'aandoeningen' en ik het gevoel heb dat wetenschappers en artsen zich te veel richten op het beschrijven van 'het probleem' als een 'ziektebeeld of een handicap' die MOET bestreden of gecompenseerd worden, dan in plaats van het eens te benaderen als een karaktereigenschap en of als een persoonlijkheidsprobleem. Zodat mensen met de hulp van een individuele ondersteuning, ook een kans kunnen krijgen om ZELF een (emotioneel) transformatie proces op gang te kunnen brengen.

Een andere visie bij burn-out en een niet klinische depressie
Bij praktijk sawadi kan en mag je groeien volgens je eigen potentieel

Hoe zien we het bij Praktijk Sawadi anders?

De hulpverlening bij Praktijk Sawadi is niet noodzakelijk beter dan die van een ander.


Maar deze is wel ANDERS dan de "klassieke" reguliere of alternatieve geneeskunde. Onze aanpak helpt je om tot de essentie te komen van je problemen en biedt handvatten waarmee je zelf tot een oplossing kan komen of je ook gericht en complementair kan laten ondersteunen. Dit doen we zonder een etiket op je te plakken en door de al beschreven definitie(s) beter te gaan omschrijven. Heeft een arts of psycholoog je ooit de klever “burn-out” of “depressie” gegeven, of kreeg je ooit het etiket “AD(H)D” of “ASS” of "HSP" opgeplakt? In een regulier traject wordt iedereen dan volgens hetzelfde protocol voor zijn of haar diagnose behandeld. Daardoor mis je als patiënt de ruimte om jezelf te zijn. 

Soms willen volwassenen te snel en te gemakkelijk een 'etiket'- diagnose aan kinderen of aan zichzelf verbinden.


Bedenk hierbij dat het vaak 'het bewustmaken' is dat doet vastlopen!


Je gaat je identificeren met je diagnose en dat kan je op een zijspoor brengen waar je niet gelukkiger van wordt omdat het misschien ingaat tegen je natuur, tegen je gevoel. Bij Praktijk Sawadi kijken we naar de persoon achter het etiket en gaan je informeren hoe je te helpen terug te keren naar je ware zelf en je hierbij zelf tot een oplossing voor je probleem kan komen of op een manier ermee om te gaan die voor jezelf acceptabel is.

Waarom

IS EEN EFFICIËNTE HULPVORM BELANGRIJK?

Opgelet! Onze visie is hierbij niet wetenschappelijk onderbouwd. Het is slechts een benadering vanuit een ander perspectief dat is ontstaan door gecombineerde ervaring, vakkennis en oorzakelijk(e) verband(en).

Onderzoeken en accepteren

Waarom onderzoeken en accepteren samen het verschil kunnen maken in een efficiënte hulpvorm? We nemen hierbij het voorbeeld met:

Perfectionisme of Perfectionistisch?

Jezelf beter kunnen begrijpen

Waarom de essentie van een vaststelling veel efficiënter kan werken om de effectiviteit van mensen te kunnen vergroten? We nemen hierbij het voorbeeld met: Hoogintelligent of Hoogbegaafd?

Ontrouw aan je authenticiteit?

Waarom het geven van autonomie (soms) belangrijker is dan zorgeloos door het leven te kunnen gaan? We nemen hierbij het voorbeeld met het 'beschrijven' van een burn-out en niet klinische depressie als een 'aandoening' of het te 'omschrijven' als een karaktereigenschap/persoonlijkheidsprobleem.

Krijg je geen inzicht in jouw

vicieuze cirkel - terugval?

Efficiënte hulpverlening is sterk afhankelijk van de (onderliggende) redenen - oorzaken - natuurlijk bewegingsapparaat - denkvermogen - (onbewuste) emoties - gedragspatroon - fundamentele manier waarop je informatie verwerkt - enz.

Heb je nog verdere vragen?

Neem gerust contact op met Praktijk Sawadi.

Anne Elisabeth praat graag met jou!

unsplash