Persoonlijkheidsvormende counseling

Ruil stress en - of hoge werkdruk in voor meer motivatie!

Persoonlijkheids-vormende counseling

ONTWIKKEL JE (ZELF)KENNIS EN VAARDIGHEDEN.

Mensen worden sinds enige tijd in hun leefomgeving continu 'ontzorgt' waardoor men kansen ontneemt om op een creatieve manier te leren omgaan met hun bewegingen en emoties. Deze zelfde mensen komen terecht in een prestatie gerichte leef- en of werkomgeving waarbij ze hun handelen, voelen en denken bij henzelf moeten leggen en raken hierbij overprikkeld door alle mogelijkheden en verwachtingen die hun opgelegd worden. Het ontstaan van burn-out en of onverklaarbare psychosomatische lichamelijke klachten is mogelijk een gevolg. Een persoonlijkheidsvormende counseling geeft je inzicht in jezelf en doet jezelf beter begrijpen op een fundamenteel niveau!

Leven vanuit je hart!


Wat als we bepaalde 'aandoeningen' zouden zien als:

"Een (onbewuste) belemmering in je eigen zijn en ontrouw aan je authenticiteit"?


Vanuit de jeugdjaren worden (in de huidige maatschappij) mensen in hun leef- en of schoolomgeving continu 'ontzorgt' waardoor men kansen ontneemt om op een creatieve manier te leren omgaan met hun bewegingen en emoties! Hierbij wijken ze af van hun eigen levenspad of authentieke zelf. Waardoor de gaven en talenten niet ten volle ontwikkeld zijn, maar ze ook hun 'zwakten' niet kunnen accepteren en hun 'eisen' moeilijk kunnen bijstellen. In een later stadium van hun leven kunnen hieruit burn-out, (niet klinische)depressie en of onverklaarbare psychosomatische lichamelijke klachten ontstaan. 

een man die zijn authentieke zelf verstopt achter een masker
een man die volgens zijn eigen handelen, voelen en denken een oplossing zoekt om uit de doolhof te geraken

Je zelfbewuster maken in je handelen en denken.


  Jouw persoonlijke groei als mens is een prioriteit!


  Bij de menselijke functies zoals beslissen, denken, zien, beweging, de manier van leren, hoe mensen geëmotioneerd raken, valt het op dat het grootste gedeelte van de bevolking hun intelligentie op een visuele, praktische of gevoelsmatige manier inzetten. (analytisch, causaal, buikgevoel, intuïtie)


  De groep mensen die functioneren vanuit hun verstand (logisch/theoretisch), wat niets met IQ te maken heeft, zijn nog altijd in de minderheid. Toch groeit ons onderwijssysteem naar deze groep mensen? Ook ouders zijn over het algemeen meer bereid om hun kind te stimuleren naar een theoretische richting dan naar een praktische.

  Je talenten en valkuilen herkennen


  Wil jij (opnieuw) dichter komen bij je authentieke handelen, denken en voelen?


  Karakterkunde geeft een integrale benadering van een persoon. Zo kan ik je intellectuele, morele energetische, karakterologische en fysieke structuur bijna onmiddellijk herkennen. Oftewel: 'Praktische mensenkennis'.


  • Je wil inzicht in jezelf krijgen, jezelf beter begrijpen?
  • Of zoek je bijvoorbeeld een manier om de ideeën die je hebt beter te uiten?
  • Komt je job invulling overeen met jouw gecodeerd brein?
  • Wat motiveert je en wat geeft je stress?
  • Wat is voor jou belangrijk?
  • Ben je mens- of taakgericht?
  • Introvert of extravert?
  • Hoe kan je jouw effectiviteit verbeteren en wie kan jou daarbij helpen?
  • Hoe creëer je een efficiënte leef- en of werkomgeving en wat kan jou daarbij helpen?
  een dame met een eigen uitstraling en karakter
  een uil die op een intelligente manier je aankijkt

  Verandering op een fundamenteel niveau.


  Onderzoeken en Accepteren

  kunnen samen het verschil maken!


  Iedereen heeft een intelligentie! De vraag is:

  "Hoe zet je dit het meest efficiënt in en hoe verhoog je jouw effectiviteit"?


  Daarmee kunnen wij je helpen!

  Omdat de bestaande hulpvormen zich meestal richten op het beschrijven van 'het probleem' als een zogenaamd 'ziektebeeld', leren we je bij Praktijk Sawadi het ook eens te benaderen als een karaktereigenschap en of als een persoonlijkheidsprobleem om zo op een onafhankelijke manier, van binnenuit verbetering te brengen in de situatie waarbij je in vastloopt. Dankzij deze unieke ondersteuning kan je je zelfvertrouwen vergroten en je eigen doelen helder stellen. Je gaat zich hierdoor sterker voelen en meer in controle over JOUW leven krijgen! 

  Persoonlijkheidsprofiel

  Hoe gaan we bij Praktijk Sawadi te werk?

  Een persoonlijkheidsvormende counseling bestaat uit drie delen welke in samenspraak apart ingepland worden.

  1. Het kennismakings-

  gesprek:

  Tijdens het kennismakingsgesprek gaan we onderzoeken waarom jij als 'zoekende' in een vicieuze cirkel blijft hangen?  Hoe kan een persoonlijkheidsvormende counseling jou hierbij ondersteunen? Of is het efficiënter om een andere hulpvorm in te schakelen, beter om op zoek te gaan naar een DSM-diagnose? Dan verwijzen we je door naar de beste deskundige die jou hierbij kan helpen!

  3. Follow-up met tweede counseling:

  We vragen je feedback over:

  • Wat heb je al kunnen toepassen in je leef- en of werkomgeving?
  • Welke verandering heeft dit teweeg gebracht?
  • Waar loop je nog tegen aan en of waarbij voel je zich nog belemmerd?
  • Hoe reageert je omgeving op de (nieuwe) 'authentieke jou'?
  • Er is ook nog ruimte voor dialoog over situaties die je graag wilt aanbrengen.

  Door reflectie geven we je inzichten hoe je hierin kunt handelen en bewuster mee kunt omgaan.

  2. Opmaken persoonlijkheidsprofiel

  Wie ben jij? Wat wil je? Wie heb je nodig? Samen gaan we je karaktereigenschappen en kenmerken onderzoeken en bestuderen. Ook hoe jouw 'brein gecodeerd' is. Het persoonlijkheids- en gedragsprofiel start vanuit vijf fundamentele gedragsstijlen:

  Analytisch - Verstandelijk - Causaal Gevoelsmatig - Intuïtief. 

  Uitgebreid na verslag:

  Indien gewild, kan er na het 2de gesprek een uitgebreid verslag van de analyse en de onderbouwde gesprekken opgemaakt worden. De inhoud bevat een schat aan informatie om je persoonlijke groei positief te kunnen bevorderen zoals: informatie en verklaringen van de belemmering(en) / knelpunten / vastlopende patronen / oorzaak. Aanvullend vind je bruikbare feedback zoals tips en tricks die binnen je mogelijkheden liggen om hierop te kunnen terugvallen en preventief in te zetten om niet opnieuw in je vicieuze cirkel terecht te komen. (supplement)

  Vanuit een ander perspectief naar jezelf kunnen kijken


  Geeft een dieper begrijpen van jezelf en van anderen in hun reactie(s) op jou.

  Opmaak persoonlijk profiel

   Dit doen we via:

   • Doelgerichte vragen te stellen waarbij we met verschillende facetten rekening houden bij je manier van handelen, denken, voelen en communiceren,
   • Zo kunnen we je informeren over jouw authentieke karakter, gaven en talenten en welke zijn geïmplementeerd, gecorrigeerd of gecompenseerd door anderen?
   • Wat zijn je sterktes en je zwaktes?
   • Wat zijn jouw angsten en welke zijn overgezet door anderen tijdens je opvoeding/leven?
   • We leren je jezelf beter te begrijpen in je handelen, denken en voelen.
   • Samen gaan we opzoek naar je authentieke zelf.

   Wat is jouw gedragsstijl?

   Het is een utopie om acht miljard mensen in slechts vijf 'hokjes' in te kunnen passen 


   Daarom gaan we ook onderzoeken welke kenmerken en eigenschappen tijdens je levensloop - opvoeding zijn 'toegevoegd' en of deze een positieve en of negatieve invloed hebben gehad op jouw persoonlijke groei. Zo leer je over jezelf:

   • Wie of wat belemmerd je in je ontwikkeling en hoe kan je dat aanpakken?
   • We leren jou ook hoe je je valkuilen kan herkennen en veel meer. Zoals:
    • Hoe zien anderen jou?
    • Hoe zie jij jezelf?
    • Word je voldoende gemotiveerd door jezelf en je (werk)omgeving?
    • Werk jij efficiënt genoeg?
    • Hoe kan - wil je dat verbeteren?

   Persoonlijkheidsvormende Counseling

   Tarieven & mogelijkheden.

   Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

   Koop HIER je cadeaubon.

   Een groei-pakket bestaat uit:

   • 1 X Intake + 1 ste counseling 90 minuten
   • 1 X Opmaken persoonlijkheidsprofiel
   • 1 X Followup counseling 90 minuten 

   € 295 PAKKETTARIEF

   Inplannen na aanvang 20 u = supplement van:

   € 25

   Optioneel: opmaken en nazenden verslag

   € 50

   Informatie followup


   Na het 2de gesprek hebben mensen de keuze of ze nog meer followup willen, zonder dat het uitmondt in een zogenaamd stappenplan, volgtraject of iets soortgelijk. De persoonlijkheidsanalyse en de begeleidende counseling zijn dus bedoeld als een kort durend traject.

   Followup - 60 minuten

   € 75 euro

   Followup - 90 minuten

   € 110 euro

   Praktische informatie

   • Deze methode is een laagdrempelig "zelfonderzoek" naar je belemmeringen en knelpunten.
   • Deze vorm van counseling is op geen enkele manier bedoeld om een diagnose of behandeling door een gekwalificeerde arts en - of psycholoog te vervangen!
   • Omdat onze praktijkruimtes alleen toegankelijk zijn via een trap, zijn deze niet gemakkelijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers/minder mobiele mensen. Lees meer
   • Het huisreglement is ALTIJD van toepassing!

   Spreekt onze Persoonlijkheidsvormende Counseling jou aan?

   Maak dan nu je afspraak!

   Of wil je nog even een andere counselingsvorm doorlezen?

   Getuigenissen

   Persoonlijkheids- Vormende Counseling

   Een cliënt vertelt over een intuïtieve counseling in Kruibeke
   Getuigenis bij Praktijk Sawadi

   Niet alleen een mooie opzet, maar zeker een vriendelijke ontvangst en gedegen uitleg. Merkbaar geschoold en uitstekend voorbereid! Niet alleen het basis pakket, maar meer dan dat. Een menselijke empathische benadering met daarbovenop een degelijke geschoolde kennis die op verstaanbare wijze en onderbouwd wordt doorgegeven. Zeker aan te raden vanuit eigen ervaring!!

   - J. V.M.

   unsplash