Verenigbare counseling

De verbindende brug vanuit 'verschillen' naar 'gemeenschappelijkheden'.

Verenigbare counseling

VANUIT EEN ONAFHANKELIJKE GEEST ONDERSTEUNEN.

Anne Elisabeth wilt met verenigbare counseling inzetten op de onderliggende psychologische belangen. Omdat in realiteit het juist deze belangen zijn die aan de ‘oppervlakte’ zorgen voor een ‘inhoudelijke strijd’, disbalans of verdeeldheid tussen meerde partijen. Haar doelstelling hierbij is om de 'moeilijke communicatie' te benaderen vanuit een ander perspectief. Zodat in de plaats een opbouwende dialoog kan ontstaan, er vanuit 'verschillen' in harmonie en op een volwassen, onvoorwaardelijke manier opnieuw verbondenheid ontstaat. Zonder dat iemand het gevoel heeft dat het 'moet' of 'er iets voor terug te moeten krijgen'. Deze benaderingswijze geeft ruimte voor emoties en bied je kansen om opnieuw (samen) in beweging te kunnen komen!

Efficiënt helder maken


Vanuit empathie alle partijen daadwerkelijk begrijpen en actief terugkoppelen


Vanuit haar 'waarnemingsbron' kan Anne Elisabeth mensen helpen met verschillende (relatie)problemen die ontstaan zijn in de werk- en/of leefomgeving. Dezen hierin een helder inzicht geven in hun relatie met elkaar en het rollenpatroon. De essentie is dat de partijen vanuit een verkennend gesprek starten en Anne Elisabeth reflecterend het conflict/probleem helder kan maken (i.p.v. de omstandigheden) en het erkend wordt door alle partijen. Ze onderzoekt hierbij:


 • De bereidheid om te willen/mogen/kunnen veranderen van standpunt(ten)?
 • Zeggen alle betrokkenen 'ja' tegen de verenigbare counseling?
 • Kan Anne Elisabeth een goed evenwicht vinden tussen betrokkenheid en afstand nemen in de heersende situatie, is er gelijkwaardigheid?
 • Ook informeert ze over haar ondersteunende rol als counselor bij deze hulpvorm. Als er na afsluit van het verkennend gesprek duidelijk vier keer een 'ja' is, kunnen de betrokken partijen beginnen met deze counseling methode.
een counselor die een intake heeft met meerdere partijen

Wat is het conflict?

Om in beweging te kunnen blijven, hebben we verschillende standpunten, waarden en doelen nodig in het leven!

  Met deze vorm van counseling gaat Anne Elisabeth, zonder (voor)oordeel, mening, standpunt of partij voorkeur, inzicht en bewustwording geven van wat er bij de betroken partijen speelt, waardoor men zich altijd belemmerd voelt of waar men op vastloopt.

  1. Ze gaat bij de partijen onderzoek doen naar de onderliggende gevoelens en behoeften zoals:

  • Voelt de ene partij zich 'te veel verplicht' en 'verantwoordelijk' voor de andere en blijft het gevoel: er klopt iets niet?
  • Is er een gevoel van benauwdheid, veel projectie, ontstaan van verwarring over de grenzen bij een werk/leef relatie? Wat hierbij dan wel en niet te accepteren?
  • Vertoont een partij egoistisch- en of asociaal gedrag? Komt dit voort uit 'het verdedigen van het territorium' of is het eigenlijk 'vechten voor het bestaansrecht'?
  • Doorzien van de werk/leef relatie: Hoe men 'echt' met elkaar omgaat, wat ze voor elkaar verborgen houden, zijn hierbij onbewuste patronen in de omgang?
  • Is er ontevredenheid en/of 'sleur' op de werk- of leefrelatie? Houdt men over deze 'verwikkeling' de mond, trekt men zich terug op zichzelf, bang om de andere te kwetsen?

  Verbindend communiceren


  Het aanreiken van een begrijpbare gespreksstructuur bij moeilijke communicatie/conflicten


  2. Onderzoeken of de partijen genoeg geven om waar het over gaat, of houden ze  hun eigen belang(en)/standpunt(en) voor zichzelf?

  Waarom is het belangrijk om de belangen en onderliggende emoties van alle partijen te gaan onderzoeken? Omdat pas vanuit een nuttige communicatie en dialoog mensen echt kunnen gaan samenwerken! En dan verkrijg je Champagne!


  Want wat mensen (te) vaak aangeleerd wordt is moeten gaan voor een middenweg. Zoals het gezegde: 'Water bij de wijn doen'. Maar dat geeft meestal maar een tussenoplossing en brengt hierbij niet echt een verandering!


  Om mensen beter op een verstaanbare en verbindende manier met elkaar te laten communiceren, is er ook inzicht nodig in de communicatievorm. Door 'te leren luisteren' naar wat er 'echt' verteld wordt, kan je ook proberen om toleranter naar de andere(n) te zijn. Rekening houden met de gevoelens en behoeften van anderen, gaat

  positiviteit opbrengen in je leven. Ook houdt het 'de ogen open' voor de verhoudingen in de onderlinge relaties.

  twee mannen die het bijleggen na een constructief gesprek

  Wanneer verenigbare counseling?


  Uiteraard zijn er heel wat situaties binnen de huishoudelijke-, familiale- en sociale kringen waarbij deze manier van counseling van betekenis kan zijn. Zoals:

  ˃ De band willen versterken met je partner (of een collega, vriend, familielid, enz.) en verbetering brengen in jullie communicatie.

  ˃ Bij (niet juridische) meerdere partijen conflicten/moeilijke communicatie.

  ˃ Het herstellen van ervaren onrecht of het niet meer vertrouwen van de 'ander' partij, erkenning en of waardering naar de persoon waar het om gaat, etc.

  ˃ Voor juridische en inhoudelijk lastige conflicten, verwijzen we door naar een gerichte 'erkende bemiddelaar' of een efficiënte therapeut.

  Hierbij enkele uitgelichte situaties waarbij deze counseling methode nuttig kan zijn:

  JE RELATIE LOOPT ALTIJD VAST 

  Als er zichtbare verbanden zijn tussen de partners en hun knelpunten, kan een verenigbare counseling inzicht geven om op een begrijpbare en positievere manier hierover interactie te hebben met elkaar. Vanuit deze verbindende dialoog zijn de betrokkenen in staat om helderheid te krijgen in de kwesties waar ze altijd in blijven vasthangen. Zo kan er ruimte worden gecreërd naar een nuttigere en positievere communicatie. Als nodig verwijzen we door naar een relatietherapeut.

  MOEILIJKE COMMUNICATIE

  Als er een relatiebreuk tussen ouder(s) en kind(eren) is, of bij een vriendschapsrelatie, en een van de betrokken partijen zoekt opnieuw contact, geeft dit meestal een moeilijk op gangbaar komende communicatie. Als de betrokkenen op zoek zijn naar 'waarom' het indertijd is fout gelopen en alle betrokkenen hier uit willen leren, kanverbindende counseling van betekenis zijn. 'Hoe' opnieuw een evenwichtige verbindingsbrug aan te leggen, zonder dat het gevoel wordt gecreëerd dat het vanuit 'een moet' dient te gebeuren?

  Verenigbare Counseling

  Tarieven & mogelijkheden.

  Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

  Koop HIER je cadeaubon.

  1 Intake met meerdere partijen

  € 145 P/STARTEND UUR

  1 Followup counseling met meerdere partijen

  € 120 P/STARTEND UUR

  Inplannen na aanvang 20 u = supplement van:

  € 25

  Informatie

  • Omdat onze praktijkruimtes alleen toegankelijk zijn via een trap, zijn deze niet gemakkelijk bereikbaar voor rolstoelgebruikers/minder mobiele mensen. Lees meer

  • Alle vermelde tarieven zijn inclusief 21% BTW.
  • Alle sessies worden na afloop altijd onmiddellijk afgerekend.
  • Het huisreglement is ALTIJD van toepassing!

  Eerste counseling


  Verkennend gesprek

  waarbij voor de partijen het probleem/conflict helder wordt gemaakt i.p.v. de 'omstandigheden'. Ook informeren over de taak als counselor bij deze hulp methode. 

  Bedoeling


  Begeleiding bij de gespreksstructuur met focus op de interpretaties en inzichten. Zodat de partijen in een later stadium, zonder verdere hulp, in staat zijn om het verbindend gesprek verder te zetten. 

  Informatief


  Duurtijd is afhankelijk van de situatie en vooruitgang tijdens de gesprekken. Er wordt ingezet op het verkrijgen van een duurzame, duidelijke en efficiënte oplossing en of opnieuw beweging te krijgen.

  Spreekt onze Verenigbare Counseling 

  jou aan?

  Maak dan nu je afspraak!

  Of wil je nog even een andere counselingsvorm doorlezen?

  unsplash